• práce ve výškách
  • opravy střech
  • opravy komínů
  • natírání a instalace protisněhových zábran