• kompletní rekonstrukce
  • dílčí opravy střech
  • komíny - opravy, stavby
  • hromosvody - revize
  • klempířské práce
  • čištění a nátěry střech
  • montáž sněhových zábran
  • zábrany proti ptactvu
  • montáž střešních oken