• přořezání dřevin
  • kácení stromů
  • výškové práce